omind.org

Добре дошли на страницата OPEN MIND

Фондация „Отворен интелект – ОУПЪН МАЙНД“ (OPEN MIND) e неправителствена организация, създадена през 1998 година.

Основната ни цел днес е да съдействаме за случване на промяната, да спомогнем за трансформацията от материалистична ценностна система, към таква базирана на любовта, смеха и радостта от живота. Искаме да имаме време да помиришем цветята!

Прочетете повече за нас…