фондация „Отворен интелект – ОУПЪН МАЙНД“ (OPEN MIND) e неправителствена организация, създадена през 1998 година.

Основната ни цел днес е да съдействаме за случване на промяната, да спомогнем за трансформацията от материалистична ценностна система, към таква базирана на любовта, смеха и радостта от живота. Искаме да имаме време да помиришем цветята!
Трансформацията е преди всичко личностна. Въпреки това споделяме нашият опит с надеждата, че това което сме постигнали до момента ще вдъхнови и други.

Някои от финансиращите организации на проектите на OPEN MIND са програма Еразъм+ на ЕС, Фондация Ана Линдт, Сдружение За Земята, фондация Помощ за благотворителността в България.